Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Tävlingsutskottet

Tävlingsutskottet

Tävlingsutskottet (TU) hanterar tävlingsärenden i första instans.

TU arbetar med ordinarie tävlingsfrågor i form av protester, skrivelser, serieläggning, dispenser och arrangörer för Svensk Innebandys tävlingar.

Från och med 26/2 2020 består TU av:

Patrik Eklund, ordförande
Michael Leimer
Robin Andersson
Mattias Linell, suppleant [1]
Anders Mörk, suppleant [2]


Mejl: tavlingsutskott@innebandy.se