Så fungerar nya appen:

Lär känna funktionerna i appen: se videon och lär dig följa lag/serier, lägga in, visa och dölj kommentarer. Klicka här.

Regelhandboken

En helt ny regelhandbok

Regelhandboken uppdateras var fjärde år och nuvarande är giltig 2018 till 2022.

Den arbetas fram av Internationella Innebandyförbundets regelgrupp efter att innebandyvärlden haft möjlighet att föreslå nya och förändrade regler. 

Regelhandboken kompletteras av Svenska Innebandyförbundets regeltolkningar och förtydliganden där spelreglerna vid behov tolkas och förtydligas löpande.


Läs Regelhandboken här.