Så fungerar nya appen:

Lär känna funktionerna i appen: se videon och lär dig följa lag/serier, lägga in, visa och dölj kommentarer. Klicka här.

Skiljenämnd

Så arbetar skiljenämnden

När en tvist har uppstått sker följande:

Om en tvist mellan till exempel föreningar, spelare eller tränare som direkt eller indirekt är medlemmar av Internationella Innebandyförbundet (IFF), Svenska Innebandyförbundet (SIBF) eller förening inom nämnda organisationer inte har kunnat lösas genom förhandling får en part påkalla skiljeförfarande hos SIBF.

Tvisten avgörs då av en skiljenämnd enligt reglerna som fastställts av SIBF.

Skiljenämnden handlägger inte tävlingsärenden eller bestraffningsärenden.

 

 

Blankett