Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Tävlingskongressen

Tävlingskongressen behandlar tävlings- och regelfrågor

Tävlingskongressen hålls fjärde kvartalet vartannat år och har som syfte att behandla tävlings- och regelfrågor. Kongressen består av ombud från distrikten och de föreningar som tillhör förbundsserierna. 

Tävlingskongressen 2020 kommer hållas den 29 november. Förslag till ärende/motion att behandla vid Tävlingskongressen skall vara SIBF tillhanda senast 90 dagar före kongressen.

Tävlingskongressen 2018 hölls den 2 december i Uppsala. (Klicka för mer info)