Tävlingskongressen

Tävlingskongressen behandlar tävlings- och regelfrågor

Tävlingskongressen hålls fjärde kvartalet vartannat år och har som syfte att behandla tävlings- och regelfrågor. Kongressen består av ombud från distrikten och de föreningar som tillhör förbundsserierna. 

Tävlingskongressen 2018 hålls den 2 december i Uppsala. (Klicka för mer info)

Alla handlingar, motioner och förslag skickas till berörda parter senast den 1:a månaden innan kongressen, då kan även fullmakterna för ombud registreras.

Sista dagen för att lämna in motioner till tävlingskongressen var den 3 september.