Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Tävlingskongressen

Tävlingskongressen behandlar tävlings- och regelfrågor

Tävlingskongressen hålls fjärde kvartalet vartannat år och har som syfte att behandla tävlings- och regelfrågor. Kongressen består av ombud från distrikten och de föreningar som tillhör förbundsserierna.