Licenser & föreningar 2018

Så många spelare och föreningar finns det runt om i Sverige

Den 30/4 2018 hade Svensk Innebandy 909 föreningar och 116 736 spelare. Fördelat på 34 013 kvinnor och 82 723 män.

Visste du att...

  • 31 980 är upp till 9 år 
  • 30 478 är 10-12 år
  • 21 596 är 13-15 år
  • 30 762 är 16 år och äldre
  • 1 920 spelar motionsinnebandy

Antalet A-licenser (16 år och äldre) fördelat på våra distrikt

Distrikt Kvinnor Män Totalt
Blekinge IBF 47 224 271
Bohuslän-Dals IBF 135 424 559
Dalarnas IBF 304 807 1 111
Gotlands IBF 78 57 135
Gästriklands IBF 192 555 747
Göteborgs IBF 752 1 833 2 585
Hallands IBF 284 788 1 072
Hälsinglands IBF 83 317 400
Jämtland/Härjedalens IBF 36 160 196
Norrbottens IBF 190 467 657
Skåne IBF 681 1 618 2 299
Smålands IBF 722 2 151 2 873
Stockholms IBF 1 373 3 991 5 364
Södermanlands IBF  303 675 978
Upplands IBF 632 1 733 2 365
Värmlands IBF 624 1 378 2 002
Västerbottens IBF 475 926 1 401
Västergötlands IBF 330 1 328 1 658
Västernorrlands IBF 292 529 821
Västmanlands IBF 398 779 1 177
Örebro Läns IBF 230 606 836
Östergötlands IBF 301 954 1 255
Totalt 8 462 22 300 30 762

Antalet spelare upp till 16 år fördelat på våra distrikt

  GRÖN LICENS   BLÅ LICENS   RÖD LICENS  
Distrikt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt
Blekinge IBF 50 247 297 75 222 297 89 179 268
Bohuslän-Dals IBF 94 324 418 106 365 471 67 273 340
Dalarnas IBF 209 1 012 1 221 478 893 1 371 359 551 910
Gotlands IBF 80 137 217 92 156 248 73 92 165
Gästriklands IBF 260 717 977 292 460 752 177 388 565
Göteborgs IBF 562 1 805 2 367 590 1 428 2 018 511 959 1 470
Hallands IBF 497 1 306 1 803 456 969 1 425 309 669 978
Hälsinglands IBF 44 275 319 125 257 382 63 199 262
Jämtland/Härjedalens IBF 25 175 200 59 204 263 42 128 170
Norrbottens IBF 211 770 981 264 549 813 180 348 528
Skåne IBF 614 1 914 2 528 554 1 650 2 204 472 1 052 1 524
Smålands IBF 712 2 373 3 085 899 2 363 3 262 764 1 574 2 338
Stockholms IBF 1 204 3 701 4 905 1 474 3 436 4 910 1 054 2 337 3 391
Södermanlands IBF  255 908 1 163 343 695 1 038 228 544 772
Upplands IBF 669 1 585 2 254 642 1 272 1 914 488 887 1 375
Värmlands IBF 400 897 1 297 586 1 070 1 656 437 700 1 137
Västerbottens IBF 641 1 027 1 668 787 1 045 1 832 559 665 1 224
Västergötlands IBF 406 1 201 1 607 446 1 065 1 511 370 829 1 199
Västernorrlands IBF 347 630 977 502 722 1 224 396 534 930
Västmanlands IBF 335 750 1 085 332 572 904 199 446 645
Örebro Läns IBF 251 628 879 219 476 695 169 325 494
Östergötlands IBF 363 1 369 1 732 313 975 1 288 271 640 911
Totalt 8 229 23 751 31 980 9 634 20 844 30 478 7 277 14 319 21 596

Antalet motionsspelare fördelat på våra distrikt

Distrikt Kvinnor Män  Totalt
Blekinge IBF 0 0 0
Bohuslän-Dals IBF 15 0 15
Dalarnas IBF 0 0 0
Gotlands IBF 0 103 103
Gästriklands IBF 0 0 0
Göteborgs IBF 43 151 194
Hallands IBF 44 95 139
Hälsinglands IBF 0 0 0
Jämtland/Härjedalens IBF 10 1 11
Norrbottens IBF 1 23 24
Skåne IBF 45 228 273
Smålands IBF 1 20 21
Stockholms IBF 90 104 194
Södermanlands IBF  0 0 0
Upplands IBF 32 31 63
Värmlands IBF 2 59 61
Västerbottens IBF 83 165 248
Västergötlands IBF 10 43 53
Västernorrlands IBF 0 0 0
Västmanlands IBF 4 431 435
Örebro Läns IBF 17 32 49
Östergötlands IBF 14 23 37
Totalt 411 1 509 1 920