Så fungerar nya appen:

Lär känna funktionerna i appen: se videon och lär dig följa lag/serier, lägga in, visa och dölj kommentarer. Klicka här.

Ansökan om utmärkelser

Bestämmelser för Svenska Innebandyförbundets olika utmärkelser
Varje säsong uppmärksammas människor inom innebandyn för sina insatser inom sporten. Här beskrivs hanteringen av Svenska Innebandyförbundets utmärkelser, förtjänsttecken, diplom, och hantering av frikort samt övriga typer av gåvor.

Utmärkelser/förtjänsttecken
Den här typen av utmärkelse kan endast tilldelas personer som verkat i och har/haft förtroendeuppdrag kopplat till Svenska Innebandyförbundet. Med det avses Svenska Innebandyförbundets olika delar inklusive SDF samt godkända innebandyföreningar.

Svenska Innebandyförbundets utmärkelser utgörs av:
- Förbundsnål i guld
- Förbundsnål i silver
- Förbundsnål i brons
- Hall of Fame

Förbundsnål i guld kan tilldelas person som:
- under minst 20 år tillhört Svenska Innebandyförbundets förbundsstyrelse
- under minst 30 år lagt ned ett förtjänstfullt arbete i Svenska Innebandyförbundet, SDF:s eller innebandyförening
- som domare dömt innebandymatcher motsvarande 500 poäng
- som spelare uppnått 150 A-landskamper

Förbundsnål i silver kan tilldelas person som:
- under minst 20 år lagt ned ett förtjänstfullt arbete i Svenska Innebandyförbundet, SDF:s eller innebandyförening
- som domare dömt innebandymatcher motsvarande 350 poäng
- som spelare uppnått 100 A-landskamper

Förbundsnål i brons kan tilldelas person som:
- under minst 15 år lagt ned ett förtjänstfullt arbete i Svenska Innebandyförbundet, SDF:s eller innebandyförening
- som domare dömt innebandymatcher motsvarande 200 poäng
- som spelare uppnått 50 A-landskamper

För att en domare ska bli tilldelad en förbundsnål ska denne ha fått ihop ett visst antal poäng, följande poängberäkning gäller:

  • Seriematch SSL 1 poäng
  • Slutspelsmatch (exklusive SM-final) 2 poäng
  • SM-final 3 poäng
  • Officiell landskamp (junior/senior) 2 poäng
  • VM-slutspel (junior/Senior) 5 poäng (oavsett antal dömda matcher)
  • VM-final (junior/senior) 5 poäng


Hall of Fame

Till Hall of Fame kan följande väljas in:

- Spelare
- Ledare 
- Domare
- Övriga funktionärer

Spelare

Spelskicklighet, sportslighet, stark karaktär och ledaregenskaper samt varit en förebild och bidragit till Svensk Innebandys utveckling – spelaren ska ha starka internationella erfarenheter. För nominering krävs det att spelaren inte varit aktiv på elitnivå de tre senaste säsongerna. 

Ledare

Skicklig coach och/eller ledare som med sitt ledarskap, sportmanship och karaktär bidragit till organisationens, sin klubbs och Svensk Innebandys utveckling. Internationella erfarenheter är en styrka men krävs ej för att bli nominerad. Aktiv ledare i dag kan nomineras som kandidat.

Domare

Skicklig funktionär som med stark karaktär och sportmanship varit en förebild inom domarskrået och bidragit till innebandyns utveckling. Domare ska ha internationella erfarenheter. Det krävs att domaren ej har varit aktiv de tre senaste säsongerna för nominering.

Övriga funktionärer

Efter särskild behandling.

Diplom

Diplom kan endast tilldelas föreningar som tillhör Svenska Innebandyförbundet. Som innebandyförening räknas, förutom rena innebandyföreningar, flersektionsföreningar med innebandysektion. Det är då innebandysektionens ålder som avses. En flersektionsförenings huvudförening kan inte tilldelas diplom.

Diplom kan delas ut till föreningar som vid jubileumstillfället uppnått en ålder av 10 år, 25 år, 50 år efter ansökan.

Diplom delas ut till SDF som fyller 30 år och 50 år efter ansökan.

Årliga frikort och livstidsfrikort
Livstidsfrikort delas ut till personer som tilldelats förbundsnål i guld och som verkat Svenska Innebandyförbundets regi (exkluderat SDF och förening) samt personer som är hedersordförande/-ledamot i Svenska Innebandyförbundets styrelse. Frikortet gäller till samtliga av Svenska Innebandyförbundets anordnade tävlingar inklusive SM-finalerna och landskamper.

Årliga frikort delas ut till funktionärer inom Svensk Innebandy i enlighet med föreskrifter för detta. Dessa föreskrifter uppdateras årligen av ledningsgruppen.


Ansökan och utdelning

Förslagsrätt till utdelning av utmärkelser tillkommer föreningar, distriktsförbund och Svenska Innebandyförbundets förbundsstyrelse.

Ansökan om utmärkelser ska göras på fastställt formulär. Ansökan kan endast göras vid ett tillfälle per år men senast den 31 mars. Berört SDF ska ha möjlighet att yttra sig över en persons utmärkelse. En utdelning kan tidigast ske i samband med förbundsmötet förutom Hall of Fame som delas ut i samband med SM-finalerna.


Beslutande är Svenska Innebandyförbundet förbundsstyrelse. För utdelning av förbundsnål i guld krävs att förbundsstyrelsen är enhällig.


En person kan inte få silver innan brons har delats ut och guld innan silver (och brons) har delats ut.


Utdelning av förbundsnål i guld ska ske vid Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte.


Utdelning av förbundsnålar i silver och brons ansvarar ansökande person för att dela ut vid eget valt lämpligt tillfälle.


Avsteg från detta reglemente och de fastlagda tidsramarna kan göras om särskilda skäl föreligger. Beslut fattas av förbundsstyrelsen. Beslutet ska vara enhälligt.


För samtliga utmärkelser gäller att hänsyn tas inte blott till det arbete och den tid vederbörande nedlagt utan även till resultatet av detsamma och på vilket sätt han/hon varit idrottens representant.


Utdelning av förbundsnål, diplom, tackgåva, frikort och övriga gåvor som inte kräver en ansökan sker genom ledningsgruppens försorg men med samma ovan givna reglemente och tidsramar.

 

Bestämmelserna i detta dokument gäller fr o m 2013-05-01 och tillsvidare.
Bestämmelserna har uppdaterats, ver 2, den 2015-05-19
Bestämmelserna har uppdaterats, ver 3, den 2018-01-24 

Ansök om utmärkelser

Ladda ner bestämmelser i pdf