Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Ta chansen att påverka Regelhandboken

Fram till 20 december 2019 kan alla lämna förslag på förändrade regler till den nya Regelhandboken som ska gälla från den 1 juli 2022.

De förslag som kommer in bearbetas i ett första skede av Svenska Innebandyförbundet. Förslagen som sedan SIBF väljer att gå vidare med föreslås för Internationella Innebandyförbundet, som i sin tur i en separat process beslutar vilka förslag som införs i Regelhandboken 2022.

Här kan du föreslå regelförändringar

 

short_text    Skrivet av Veronica Köhler 2 december 2019