Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Fredi Petterssons överklagan till RIN bifölls

Fredi Petterssons överklagan till Riksidrottsnämnden bifölls, vilket innebär att Juridiska nämndens beslut upphävdes.

RIN bedömer att den aktuella förseelsen inte är tillförlitligt styrkt genom den åberopade bevisningen i ärendet.

I övrigt kan några slutsatser inte dras av RIN:s avgörande. Svensk Innebandy följer utvecklingen i liknande ärenden framöver noggrant.

Läs RIN:s beslut.

short_text    Skrivet av Anton Rosenblad 18 oktober 2018