IdrottslyftetIdrottslyftet 2019


Syftet med Idrottslyftet:
Att utveckla verksamheten så att de i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Målet för Idrottslyftet:
Att samtliga specialidrottsförbund, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för åldern 7-25 år. 

Vad innebär det?
Att det finns pengar för din förening att söka för att utveckla er verksamhet. Idrottslyftets fokus ligger på att skapa möjligheter till ett livslångt idrottande. 

Genom Idrottslyftet 2019 prioriterar vi följande områden

Föreningsutveckling 
Föreningsutvecklingen och kompetensutvecklingen av föreningsledarna är en förutsättning för att spelare och ledare ska kunna verka i en god miljö. Det är föreningsledarna som skapar strukturerna i en förening, som också leder till en önskvärd kultur. Föreningsutvecklingsarbetet ska ske i samverkan med våra medarbetare i distrikten. De måste ha gett ett godkännande innan ansökan skickas in.
Kontakta ditt distrikt för mer information.

Ledar- och domarutbildning
Subventionering av våra egna utbildningar. Se här!

Framtidens Ledarskap
Nätverk för killar och tjejer på distriktsnivå.
Kontakta ditt distrikt för mer information.

För att få stöd ska din förening:

  • Vara medlem i Svenska Innebandyförbundet
  • Ha sökt och beviljats LOK-stöd
  • Inte ha några skulder till Svenska Innebandyförbundet
  • Söka för aktivitet som syftar till att uppfylla Idrottslyftets syfte och mål
  • Söka för aktivitet som är riktad till barn- och ungdomar (med undantag ledarutbildningar)

Fakta om ansökan

Ansökningstiden öppnar: 1 januari 2019

Ansökningstiden stänger: 21 december 2019 (tidigare om pengarna tar slut)

Inrapporteringen av genomfört projekt:
Senast 15 december 2019

 

Frågor & svar

Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna om Idrottslyftet.

Ansökan sker via föreningens sida på IdrottOnline Klubb

Alla medlemmar i föreningen som har inloggningsuppgifter till IdrottOnline Klubb kan skapa en ansökan, men det är endast ordförande, kassör eller idrottslyftsansvarig firmatecknare som kan skicka in ansökan. Dessa tre personer måste vara registrerade i medlemsregistret med respektive roll.

Subventionerade utbildningar

Det går att få subvention för såväl domare- som ledarutbildningar. Här hittar du mer information om vad som gäller.