Division 1 herrar

Division 1 herrar

Anmälan: Anmälan till serien ska vara gjord senast 2018-04-21.

Antal serier: Sex med tolv lag i varje.

Matchtid:
3 x 20 minuter effektiv tid, sudden death 5 minuter effektiv tid vid oavgjort resultat efter full tid.

Domararvode: 1300 kr per domare. Restidsersättning för domare enligt domarreglemente, Hemmaförening faktureras av SIBF enligt gällande seriekrav. Inget arvode betalas ut på plats vid matchtillfället.

Seriekrav: Se separat dokument för seriekrav.

Matchtiderna: ska vara SIBF tillhanda senast 2018-06-14.

Föreningsuppgifterna: uppdateras av föreningsadministratören via iBIS senast 2018-04-21.

Anmälningsavgiften:är 50 000 kr, varav 6000 kr går till en reseutjämningspott. Anmälningsavgiften ska vara betald den 9 juni 2018.

Reseutjämningbidrag: Samtliga lag i har i samband med serieavgiften betalat in 6000 kr/lag som går till en gemensam reseutjämningspott (gäller endast för grundspelet) och handläggs av SIBF. Reseutjämning sker på totala resor över 400 mil. 

Seriekrav