Projekt

Projekt

Din inledande text bör hållas allmän och kort där varje stycke består av 2-3 rader text.
Alla ansökningar görs digitalt via Projektansökan.

Sök så här

  1. Ladda ner underlaget på de uppgifter vi vill ha besvarade i projektansökan. Skriv dem i t ex Word så att du kan kopiera och klistra in texten i projektansökan.
  2. Ladda ner budgetmallen och skriv ner projektets kostnader och intäkter.
  3. Spara budgeten som pdf-fil och skicka den till kundtjanst@innebandy.se
    Märk den med Projekt: [projektnamnet]

Vad händer sen?
Efter att vi tagit emot er projektansökan kommer vi att kontakta er för en fortsatt dialog. 

Mall för budget

Vi vill att du bifogar en pdf-fil med projektets budget där kostnader och intäkter specificeras. Använd dig av den här mallen:
Ladda ner mall